WARSZTATY I SZKOLENIA

Kreatywna Edukacja BodyMind
BodyMind realizuje własne, autorskie projekty szkoleniowe oraz współpracuje z instytucjami szkoleniowymi w Polsce.

DLACZEGO SZKOLENIA?

Chcemy podnieść kwalifikacje osób pracujących w szkołach, klubach, studiach zdrowia - w zakresie rozwijania umiejętności i kompetencji trenerskich w dziedzinie fitness i wellness, by ustawicznie rozwijać kluby, szkoły, instytucje zdrowia o nurt prozdrowotnej koncepcji fitnesswellness.

Realizacja projektu ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby współczesnego człowieka w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia (health promotion). 

Eksperci przewidują, że nowe trendy takie jak body&mind czy health, będą dla wielu odprężającą alternatywą w nowym stuleciu. Zainteresowanie nowymi metodami aktywności fizycznej opartej na koncepcji body&mind & health promotion w Australii, Ameryce i krajach Europy Zachodniej wzrasta z dnia na dzień.

Teraz, dzięki naszym działaniom, ma szansę także w naszym mieście. 

Z powyższego jasno wynika, że prozdrowotne, profilaktyczne i stymulujące działanie rekreacyjnej aktywności ruchowej i niezaprzeczalne zalety zajęć z grupy fitness powodują, że bardzo często uczestnictwo w nich staje się bazą dla wszelkich innych działań mających zapewnić potencjalnemu naszemu Klientowi harmonię wszystkich aspektów życia.

W światowym ruchu fitness kształtuje się obecnie nowy trend pod nazwą Body Intelligence Concept (B. C. O.), polegający na połączeniu sprawności ruchowej z zaangażowaniem w odpowiednim stopniu systemu nerwowego. Konwencjonalne formy ćwiczeń zostają wzbogacone o programy Body&Mind z ogólnym wyciszeniem, świadomością ruchu i koncentracją.

Proponujemy holistyczny rozwój szkoleniowy (podróż po ciele i umyśle) z naciskiem na formy “rozumne” – świadomą pracę w zgodzie ze swoimi ciałem i indywidualnymi potrzebami. 

DZIĘKI TAKIM SZKOLENIOM UZYSKAMY

 • wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji przeszkolonych osób, rozwój świadomości na temat kształcenia ustawicznego i samorozwoj
 • nabycie nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej fitness i wellness i zarządzania w tej tematyce, a tym samym przekazywanie świadomości potrzeby dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną w zakresie rekreacji ruchowej fitness  swoim podopiecznym (klientom)
 • podniesienie jakości zajęć, a tym samym jakości pracy klubu, szkoły, ośrodku zdrowia
 •  uczestnik zwiększy świadomość kontroli nad zdrowiem oraz świadomość jego polepszenia poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu i sposobom dbania o nie / zapobiegania chorobom (w tym cywilizacyjnym)
 • zrozumie, że zdrowie to dynamiczny proces, w którym dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka wynika z braku choroby i niedomagań oraz umożliwia wykorzystanie wszelkich możliwości twórczych w najlepszych i najkorzystniejszych warunkach
 • będzie mógł realizować programy profilaktyczne mające zachęcać do systematycznych badań profilaktycznych
 • będzie miał możliwość współtworzenia zdrowego środowiska fizycznego i społecznego
 • będzie miał możliwość pomocy Klientom w nabywaniu nowych umiejętności i zachowań prozdrowotnych
 • będzie przygotowany do przekazywania Klientom odpowiednich wyborów życiowych związanych ze zdrowiem swoim i innych poprzez ćwiczenia i edukację
 • nabędzie możliwość doskonalenia zdrowia fizycznego, psychicznego (emocjonalnego) i dobrego samopoczucia poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej
 • poprzez poprawę wyglądu ćwiczących będzie mogła wpływać na budowanie samoświadomości tj. samooceny, pozytywnego obrazu własnej osoby i własnego ciała, oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt:
Beata Burzawa, tel. 600 473 559

RUSZ DUSZĘ!

Jesteś zainteresowany? Zobacz nasze aktualne szkolenia.
Rusz duszę, zapisz się i dołącz do teamu BodyMind! 

Zapisz się na szkolenie